Script online tarieven print tarieven

VAKINFORMATIE OVER KANTOOR- EN PAPIERWAREN

Oplage 4 750
Lezers 7 600
Basis print CPM 422

Tarieven

NL + FR Kostprijs Eenheid CPM
1/8 Pagina € 645,00 per inlassing 85
1/4 Pagina € 1 160,00 per inlassing 153
1/2 Pagina € 2 090,00 per inlassing 275
1/1 Pagina € 3 205,00 per inlassing 422
2/1 Pagina € 5 335,00 per inlassing 702
Cover 1 € 6 425,00 per inlassing 845
Cover 2 € 4 500,00 per inlassing 592
Cover 3 € 4 180,00 per inlassing 550
Cover 4 € 4 820,00 per inlassing 634
Productinfo * € 645,00 per inlassing 85
QR-code € 1 160,00 per inlassing 153
1/1 pagina Branded Story * € 3 205,00 per inlassing 422
2/1 pagina Branded Story * € 5 335,00 per inlassing 702
Addressable Sampling Op aanvraag op aanvraag -

Prijzen in euro (excl. btw) | Nederlands- & Franstalige editie

Planning

Nr. Datum Thema Deadline res. Deadline PDF
2101-E1 05/01/2021 PAPERSHOW 08/12/2020 17/12/2020
2102-E1 04/05/2021 BACK TO SCHOOL 06/04/2021 15/04/2021
2103-E1 02/09/2021 OFFICE 05/08/2021 16/08/2021
2104-E1 17/11/2021 SUSTAINABILITY 20/10/2021 29/10/2021
2201-E1 08/01/2022 PAPERSHOW 06/12/2021 17/12/2021
Beschikbare adressen 6 813
Online abonnees 5 839

Tarieven

NL + FR Kostprijs Eenheid CPM
Branded News (Publicatie) € 459,00 per inlassing 70
Branded Story (Creatie) € 600,00 per story -
Branded Story (Publicatie) € 459,00 per inlassing 70
Traffic Text Unit € 367,00 per inlassing 56
Addressable Branded Story Op aanvraag op aanvraag -
Dedicated Online Magazine Op aanvraag op aanvraag -
Zoekwoorden Pakket € 183,00 per jaar 70
Site Traffic Unit € 459,00 per maand 70
Addressable Sampling Op aanvraag op aanvraag -

Prijzen in euro (excl. btw) | Nederlands- & Franstalige editie

PLANNING

Nr. Datum Thema Enquête
2048 09/12/2020 -
2049 16/12/2020 -
2050 30/12/2020 BBB
2101 04/01/2021 -
2102 09/01/2021 -
2103 15/01/2021 -
2104 22/01/2021 -
2105 29/01/2021 -
2106 05/02/2021 -
2107 12/02/2021 -
2108 19/02/2021 -
2109 26/02/2021 -
2110 04/03/2021 -
2111 11/03/2021 -
2112 18/03/2021 -
2113 25/03/2021 PRINTERS/MULTIFUNCTIONALS
2114 01/04/2021 -
2115 08/04/2021 SHREDDERS
2116 15/04/2021 -
2117 22/04/2021 LUXESCHRIJFWAREN
2118 29/04/2021 -
2119 06/05/2021 BOSTA ENEWS
2120 13/05/2021 -
2121 20/05/2021 STEMPELS
2122 27/05/2021 -
2123 03/06/2021 ERGONOMIE
2124 10/06/2021 -
2125 17/06/2021 BACK TO SCHOOL
2126 24/06/2021 -
2127 01/07/2021 WENSKAARTEN
2128 08/07/2021 -
2129 15/07/2021 -
2130 05/08/2021 -
2131 12/08/2021 HOBBY & CRE
2132 19/08/2021 -
2133 26/08/2021 SCHOOLTASSEN & RUGZAKKEN
2134 02/09/2021 BOSTA
2135 09/09/2021 SCHRIJFWAREN
2136 16/09/2021 -
2137 23/09/2021 AGENDA'S
2138 30/09/2021 -
2139 07/10/2021 BOSTA ENEWS
2140 14/10/2021 -
2141 21/10/2021 HOME OFFICE
2142 28/10/2021 -
2143 04/11/2021 VISUALISATIESYSTEMEN
2144 11/11/2021 -
2145 18/11/2021 ERGONOMIE
2146 25/11/2021 -
2147 02/12/2021 PAPIER
2148 09/12/2021 -
2149 16/12/2021 -
2150 30/12/2021 BBB

TECHNISCHE FICHE

aanleveren print - printformaten - aanleveren online - online formaten

AANLEVEREN PRINT

Wij aanvaarden enkel nog drukklaar publicitair materiaal in de vorm van PDF-files die voldoen aan de PDF/x of Medibel+ normen. Verder bestaat de mogelijkheid de integrale, grafische realisatie van een publicitaire inlassing in handen te geven van onze eigen dtp-afdeling.
Alle printmateriaal in het Nederlands en het Frans aanleveren.

LEVEREN VAN DRUKKLAAR DIGITAAL MATERIAAL

VIA E-MAIL
Max. 20 MB - E-mail: pub@pmg.be / pub@pmg.nl

CUSTOMER SERVICES
Tel.: +32 (0)50/24.04.04

PDF-FILES

NAAMGEVING
Bij de naamgeving van PDF-files, kunt u enkel gebruikmaken van 'cijfers' en 'letters'.
Om een naam in te delen kunt u eventueel '–'of '_' gebruiken.

AANMAKEN
Voor het aanmaken van de PDF-file wordt gebruikgemaakt van uw eigen opmaakprogramma, bij voorkeur met de 'Job Options' van Medibel+ (standaardsettings voor België).
Wij accepteren echter ook de internationale PDF/x norm, evenwel zonder ingesloten kleurprofielen en spot colours. Bij gebrek aan de Medibel+ Job Options kiest u het best voor de standaard job options-settings die verwijzen naar 'Press' of 'Drukwerk' en normaal gezien een correcte hogeresolutie-PDF (2.400 dpi) zullen produceren.

KLEUREN
Enkel CMYK-kleuren kunnen gebruikt worden. Pantone- en andere spot colours dient u eerst in uw eigen opmaakprogramma om te zetten naar CMYK, zodat het PDF-bestand later op een correcte manier 4-kleuren gescheiden kan worden.

FONTS
Alle fonts moeten integraal in de PDF-file ingesloten zijn.

AFBEELDINGEN
Alle foto's en andere afbeeldingen moeten ingescand en/of opgemaakt zijn met een minimale resolutie van 300 ppi (Pixels Per Inch).

BIJSLUITERS

Een bijsluiter kan niet breder zijn dan 210 mm en niet hoger dan 297 mm. Bij de afwerking van het magazine worden meegebrocheerde of meegelijmde bijsluiters ALTIJD bovenaan 5 mm afgesneden.
Minimumpapiergewicht van de bijsluiter: 80 gram/m².
Let erop: meegeniete encarts van slechts 1 blad moeten in magazines met geniete rug steeds voorzien zijn van een terugslagklep met dezelfde hoogte van het document en met een breedte van 10 cm.
Deze terugslagklep kan eventueel bedrukt worden.

MEEGENIET
Een bijsluiter kan in het midden van het magazine meegeniet worden.

LOS BIJGESLOTEN
Een bijsluiter kan los meegestuurd worden in de gebruikelijke verpakking van het magazine. Deze bijsluiter mag niet groter zijn dan het formaat van het magazine en mag maximaal 120 g wegen.

GEKLEEFD
Een bijsluiter of een antwoordkaart kan op een pagina in het magazine gekleefd worden. In dit geval is een koppeling aan een pagina publiciteit verplicht en kan er om technische redenen geen vaste plaats worden gereserveerd in het magazine.

GADGET EN SAMPLING
Prijsofferte op aanvraag: onder voorbehoud van technische haalbaarheid.

KLEURPROEVEN

De bijgeleverde drukproef wordt bij een digitaal productieproces enkel en alleen nog gebruikt om te controleren of de inhoud van het aangeleverde digitale materiaal overeenkomt met de intenties van de maker/ontwerper van de publicitaire inlassing. De kleurechtheid van de uiteindelijke weergave in het magazine wordt volledig bepaald door de CMYK-waarden, ingesloten in de digitale informatie van de files. Deze kleurwaarden worden niet meer gewijzigd en de publicitaire inlassing zal bijgevolg de kleuren hebben die voortkomen uit de door de maker/ontwerper ingesloten CMYK-waarden.

Alle niet-CMYK compatibele kleurindicaties (RGB of spot colours) worden door onze grafische software omgezet naar CMYK-waarden die kunnen resulteren in kleuren die niet de intentie weergeven van de maker/ontwerper van de publicitaire inlassing. Het is daarom uiterst belangrijk dat alle kleurgevoelige inlassingen uitsluitend in CMYK aangeleverd worden.

NIET-DRUKKLAAR MATERIAAL

Indien u niet over digitaal drukklaar materiaal beschikt, dan kunt u die op basis van foto's en teksten laten aanmaken door onze diensten. Ook materialen en producten kunnen door onze diensten gefotografeerd worden. De opmaakkosten zijn niet in de advertentieprijzen inbegrepen en zijn vooraf te bespreken volgens het gewenste resultaat.

TECHNISCHE AFSPRAKEN

Voor alles wat niet specifiek vermeld is, wordt verwezen naar 'FEBELGRA Handboek - Beroepsgebruiken en Algemene Voorwaarden eigen aan het Drukkerijbedrijf'.

PLAATSING
Alle advertenties verschijnen in normale omstandigheden op een linkerpagina.
Iedere speciale plaatsing moet duidelijk op het order vermeld zijn, daarbij wordt telkens een toeslag van 25% aangerekend.

KLEURVERSCHILLEN
De productie van onze magazines gebeurt per katern van 16 tot 32 pagina's.
Zo komen meerdere publicitaire pagina's in eenzelfde inktzone te liggen. Betrokken pagina's worden dan automatisch met dezelfde gemiddelde drukinktdensiteitswaarde gedrukt. Lichte kleurafwijkingen ten opzichte van vorige advertenties en/of bijgeleverde kleurproeven zijn daardoor soms onvermijdelijk.

ANNULERING
Iedere annulering van een order moet gebeuren zoals vastgelegd in onze verkoopsvoorwaarden.
Annulaties worden bovendien niet meer aanvaard vanaf 6 weken voor de verschijningsdatum van het magazine.
Omslagbladzijden (cover 1, 2, 3 en 4) kunnen niet geannuleerd worden.

TERMIJNEN AFLEVERING MATERIAAL

  • Alle drukklare advertenties dienen ten laatste geleverd te worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE PDF'.
  • Voor niet-drukklare advertenties moeten teksten en foto's ten laatste geleverd worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE RESERVATIE'.
  • Bijsluiters en antwoordkaarten dienen ten laatste geleverd te worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE PDF'.


PRINTFORMATEN

Wij aanvaarden enkel nog drukklaar publicitair materiaal in de vorm van PDF-files die voldoen aan de PDF/x of Medibel+ normen. Verder bestaat de mogelijkheid de integrale, grafische realisatie van een publicitaire inlassing in handen te geven van onze eigen dtp-afdeling.
Alle printmateriaal in het Nederlands en het Frans aanleveren.

cover 1COVER 1

Niet-aflopend
192 x 220 mm

2 pagina's2 PAGINA'S

Aflopend
420 x 297 mm.
Aan de buitenzijde 5 mm snit

Niet-aflopend
402 x 276 mm

1 pagina1 PAGINA

Aflopend
210 x 297 mm.
Aan de buitenzijde 5 mm snit

Niet-aflopend
192 x 276 mm

halve pagina1/2 PAGINA 

Niet-aflopend 
192 x 136 mm 
94 x 276 mm

vierde pagina1/4 PAGINA

Niet-aflopend 
192 x 66 mm  
94 x 136 mm 
45 x 276 mm

achtste pagina1/8 PAGINA

Niet-aflopend
192 x 31 mm
94 x 66 mm
45 x 136 mm


AANLEVEREN ONLINE

BESTAND

Flat media (zonder animatie): GIF, JPG, SVG.
Rich media (met animatie): Animated GIF.
Het gebruik van geluid is enkel toegelaten in Branded Video's die worden aangeleverd met een minimum encoded bit rate van 200 kbps. Zowel voor rich als flat media moeten de maximum sizes gerespecteerd worden.

HYPERLINK

Alle buttons/banners kunnen een link naar een website hebben. Bij flat media legt onze IT-dienst zelf de link naar uw website. Rich media banners dienen reeds bij aanlevering een ingebouwde link te bevatten.

AANLEVERING

Banners kunnen aangeleverd worden via pub@pmg.be / pub@pmg.nl.
Deadline materiaal: 2 dagen voor verschijning.


ONLINE FORMATEN

TILE
Flat Media of Rich Media:
Minimum 2000px breed
Beeldverhouding: 16:9

VIDEO
Beeldverhouding: 16:9 
MP4-formaat

TRAFFIC LINK UNIT
Geldige URL

TRAFFIC TEXT UNIT

  • Titel: Max. 25 karakters (spaties inclusief)
  • Tekst: Max. 90 karakters (spaties inclusief)
  • Afbeelding: 345 x 194 pixels (GEEN LOGO)
  • Geldige URL

Verspreiding

België:
- Betalende abonnees
- Handelszaken in papier-, schrijfwaren en kantoorbenodigdheden
- Handelszaken in bureelmachines en -meubelen
- Handelszaken in computer en supplies
- Warenhuizen en supermarkten
- Aankopers bij centrales en ketens (F1, F2 en F3)
- Toeleveranciers van de sector

CIM-gecontroleerd

4 750 exemplaren

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Script 

Script maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.