Dobbit
METSA BOARD NETHERLANDS

Belang sociale media

Steeds meer kleine ondernemingen gebruiken sociale media

Steeds meer kleine ondernemingen gebruiken nu ook sociale media in de communicatiecampagne. Daarbij wordt het platform meestal niet als een vervanging van de traditionele marketingactiviteiten opgevat. Dat is de conclusie van een onderzoek van het marketingbureau Constant Contact. Er wordt aan toegevoegd dat ook de kleine bedrijven grotere budgetten vrijmaken voor sociale media en initiatieven zoals Facebook en Twitter als belangrijke marketinginstrumenten bestempelen. Facebook wordt door 63 procent van de respondenten als een belangrijk marketingkanaal aangestipt. Twitter haalt daarbij een score van 30,7 procent. In maart van dit jaar lagen die scores respectievelijk op 50,5 procent en 25,6 procent. Facebook wordt door de kleine ondernemingen nu even belangrijk geacht als persoonlijke contacten, die een score van 62 procent realiseerden. In het algemeen wordt er minder belang gehecht aan marketingkanalen met een lage sociale factor, zoals telefoonmarketing, direct mail of persoonlijke contacten.

LCP