naar top
Menu
Logo Print
12/11/2018 - JONAS VERHOEST

BEWUSTWORDING OP DE WERKVLOER BIEDT KANSEN
VOOR DE VAKHANDEL

Interesse in ergonomische producten wordt steeds groter

Ergonomie en gezond werken zijn vandaag hot topics. Maar welke rol kan de kantoorvakhandel hierin spelen en kan de handel meesurfen op de aandacht dat het onderwerp steeds meer krijgt? Script ging samenzitten met enkele experten op het vlak van ergonomische kantoorproducten. Julie Devos, key account manager bij Fellowes, Vincent Bons, CEO van het Nederlandse R-Go Tools en Ruben Tass, Sales manager Belux & Frankrijk bij Despec en kantoorergonoom schoven aan rond te tafel en gingen onder leiding van Michel Van Amersfoort, directeur Benelux en Frankrijk bij Despec, in gesprek over ergonomie.

ronde tafel

BEWUSTWORDING

Julie Devos: “We merken nog steeds een soort scepsis bij de consument. Iedereen let steeds meer op zijn voeding en doet voldoende aan sport, maar er wordt te weinig stilgestaan bij het comfort op de werkplaats. Terwijl de meeste mensen met een kantoorbaan meer uren op de werkvloer spenderen dan thuis."

Vincent Bons: “Ik denk wel dat werknemer en werkgever steeds bewuster worden. Uit studies blijkt ook dat gezonde en gelukkige werknemers een stuk productiever zijn en dat het ziekteverzuim duidelijk daalt. De werkgever heeft dus alle baat bij een gezonde werkomgeving."

Ruben Tass: "Die bewustwording gaat ook gepaard met de evolutie van flexwerken. In 2014 deden 20% van alle werknemers in België aan flexwerk, wat op zich vrij veel is. Toen bleek echter dat die 20% werkzaam is in slechts 8% van de Belgische bedrijven. Daaruit blijkt ook dat keuzes gemaakt worden door de werkgever en niet zozeer door de werknemer. We zien steeds vaker dat ergonomie een van die keuzes is, waardoor de verkoop van ergonomische kantoormaterialen plots piekt. Alleen is dat op vandaag nog iets te weinig."

Julie Devos: “Uit studies blijkt dat 70% (CoreNet survey, Sustaining talent through wellbeing in the Workplace, 2017) van de werkgevers vinden dat de gezondheid op de werkplaats proactief moet worden aangepakt. Je kan daar twijfelachtig tegenover staan, maar de stijging geeft wel aan dat het thema leeft onder de mensen. Daarnaast is het geen exacte wetenschap, je kan aan 10 verschillende ergonomen om raad vragen, maar dan is het mogelijk dat je 10 verschillende meningen kan krijgen.

Vincent Bons: Klopt, ergonomie is iets heel persoonsgebonden. Er is tevens geen één op één correlatie dat wanneer je 10 minuten zit, je rugklachten krijgt. Nee, dat hangt af van persoon tot persoon.

zones

RUIM BEGRIP

Julie Devos: “Het begrip ergonomie is heel erg ruim. We spreken liever over gezond werken. Hierdoor is de communicatie naar de werkgever toe ook van belang. Wat levert het de werkgever op wanneer mensen gezond aan het werk kunnen?"

Ruben Tass: “Als we specifiek naar kantoorergonomie kijken, dan vind ik dat lawaai en verlichting daar zeker deel van uitmaken, maar dat zijn geen zaken waar de kantoorvakhandel kan op inspelen. Voor de kantoorvakhandel is de twee vierkante meter waarin de werknemer zich bevindt, met muis, toetsenbord, beeldscherm, documenthouders, stoel en bureau van belang. De werkplek moet aangepast worden aan de persoon, de persoon dient zich niet aan te passen aan de werkplek. Vooral dat is belangrijk."

Julie Devos: “Om het vrij holle begrip een betekenis te geven, werken veel fabrikanten met een eenvoudige pancarte en keep it simple-module: heeft u last van kwaaltje X, dan kan u opteren voor de producten Y en Z. Zo is het voor vakhandel en consument duidelijk en zien ze opnieuw het bos door de bomen."

REGELGEVING

Julie Devos: “In België worden werkgevers niet verplicht om werknemers ergonomisch optimaal te laten werken. Dat is in Nederland wel opgelegd in de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Op dat vlak is Nederland ons alvast een stap voor."

Ruben Tass: “In België is verlichting, temperatuur en akoestiek vastgelegd in de wet. Daar houden kantoorinrichters zich ook aan, maar de invulling van de kantooromgeving an sich is vrij te bepalen. Door de arbowetgeving in Nederland kunnen de bedrijven beroep doen op ergonomen om het kantoor in te richten."

 Vincent Bons: “Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn in Nederland, maar door de arbowetgeving kan er in Nederland wel sneller ingespeeld worden op ziekteverzuim. Als gemerkt wordt dat er in een bepaald bedrijf een hoog percentage van de werknemers door dezelfde kwaaltjes thuis moeten blijven, kan er ingegrepen en bekeken worden wat de precieze oorzaak is."

Julie Devos: “Werkgevers moeten soms ook hun logisch verstand laten spreken. Wat kost het meeste geld: iemand met rugklachten die maanden noodgedwongen thuiszit, of investeren in enkele eenvoudige basiszaken als een schermhouder en een aangepaste bureaustoel?"

Ruben Tass: “Nu wordt gratis fruit op de werkvloer gesubsidieerd en dat zal in de nabije toekomst misschien wel door de wet verplicht worden. Het zijn dat soort stappen dat kantoorergonomie ook zal moeten doorlopen vooraleer het volledig ingeburgerd geraakt. De bal ligt dus in het kamp van de overheid."

INGRIJPEN OP JONGE LEEFTIJD

ergonomie

Ruben Tass: “Scandinavië loopt zoals wel vaker voorop in dit verhaal. Daar worden schooldirecteurs verplicht om aangepaste burelen en stoelen te voorzien voor elke afzonderlijke leerling. Moesten we hier de Scandinavische manier van denken kunnen implementeren, zou dat een enorme boost betekenen voor de verkoop van ergonomische producten. Niet alleen tijdens hun schoolperiode, maar ook op de werkvloer. We mogen niet vergeten dat de leerlingen van vandaag de werknemers en -gevers zijn van morgen. Zij gaan niet plots op een niet ergonomische manier willen werken en zullen eisen om rekening te houden met ergonomie, net omdat hen dat is opgelegd."

Vincent Bons: “De toename van beeldschermgebruik (schoolgaande kinderen gemiddeld 6,5 uur per dag) en het gebrek aan ergonomisch bewustzijn heeft ertoe geleid dat meer dan 60% van de kinderen pijn heeft na beeldschermgebruik (bron: Hogeschool van Rotterdam). Ik denk dus dat we hier niet te maken hebben met een hype, maar wel met een nieuwe manier van werken waaraan veel aandacht moet worden besteed."

Julie Devos: “Jong geleerd is oud gedaan. In Nederland zijn ze begonnen met meer beweging en sport aan te bieden in de scholen. Als dat er van jongs af aan wordt ingepeperd, nemen ze dat mee naar later.“

“Een klant die een peperdure bureaustoel aankoopt om zijn rugklachten tegen te gaan, zal ook oor hebben naar de aankoop van een beeldschermhouder of een verticale muis. Die kosten samen 100 euro, maar daar heeft de kantoorvakhandel wel een mooie marge op" 

AANBIEDEN IN DE WINKEL

Ruben Tass: “We merken dat de consument producten in het hogere prijssegment zoals een zit-stabureau één of twee weken kan uitproberen. Waarom zouden we dat niet ook bij muizen of toetsenborden kunnen doen? Men kan een bepaald product in dubbel hebben, de klant kan het product uitproberen, bevalt het product kan hij verder gaan met de aankoop ervan. Hierdoor moet de handelaar geen grote voorraad aanleggen, maar kan de klant wel proeven van het product."

Vincent Bons: “In veel gevallen is de prijs ook een drempel. Vroeger waren deze producten heel erg niche. Maar mede door de algemene bewustwording, stijgt het aanbod en zakt de prijs. Is een muis van 50 euro duur vandaag? Je ziet dat de ergonomische producten zich gaan mengen in het prijssegment van de reguliere producten. Ook dit is een voordeel voor de vakhandel."

Ruben Tass: “De handelaar moet ook beseffen dat dit assortiment anders verkoopt dan andere producten. In het begin heb je als verkoper een meer informatieve rol. Op een bepaald moment zal de vraag stijgen en kan de mond-tot-mondreclame zijn werk doen. Het is meer een proces waar je als verkoper door moet."

Julie Devos: “Laat medewerkers werken met de ergonomische producten. Zo kunnen zij meteen geïnteresseerde klanten verder helpen met raad en hun proefondervindelijke ervaringen."

DREMPELVREES

laptop

Ruben Tass: “Kantoorvakhandels denken misschien iets te snel dat ergonomische producten veel voorkennis vragen, maar dat is niet het geval. Met een eenvoudig basisassortiment kunnen veel klanten al op een ergonomische manier werken."

Vincent Bons: “Klopt. Een vakhandel die toetsenborden en muizen aanbiedt, kan ook een ergonomische variant aanbieden. Vaak zijn die heel eenvoudig in gebruik, dus ook in uitleg: Een gesplitst toetsenbord zorgt ervoor dat mensen de natuurlijke rechte stand van de polsen kunnen behouden. Analoog bij een verticale muis, ook hier wordt de natuurlijke handpositie behouden. Deze basiszaken zijn vatbaar voor de kantoorvakhandel en de uiteindelijke eindconsument. De vakhandel kan makkelijk een basisassortiment muizen, toetsenborden, laptop- of schermhouders aanbieden. Eén à twee ergonomievriendelijke producten per assortiment moeten zeker al volstaan om de klant verder te helpen."

 Vincent Bons: “Om het ergonomieverhaal breder in de markt te zetten, is het heel belangrijk dat fabrikanten de vakhandels goed begeleiden. Dat kan aan de hand van een blog, whitepapers of specifieke opleidingen. We zien dat de vakhandel een goede bureaustoel en een bureau aanbiedt, maar ze bieden helaas geen andere ergonomische producten aan. Terwijl een klant die een bureaustoel aankoopt om zijn rugklachten tegen te gaan zeker en vast ook oor zal hebben naar de aankoop van een beeldschermhouder of een verticale muis die samen 100 euro kosten, maar waar de kantoorvakhandel wel een mooie marge op heeft. Ook daarin is het aan ons om de handel voldoende in te lichten over de verschillende mogelijkheden." 

VAKHANDELS AAN HET WOORD

Volgens enkele vakhandels die werden bevraagd naar dit onderwerp is er steeds meer vraag naar ergonomische producten, maar heeft de Belgische markt nog serieus wat groeipijnen. “De eindgebruikers worden in deze vaak niet gehoord, terwijl net die mensen hun mening zouden moeten toelichten. Dikwijls liggen deze beslissingen bij bedrijfsleiders en/of preventieadviseurs, waardoor er niet kort op de bal gespeeld kan worden. Op dat vlak staan Nederland met de arbowetgeving en Scandinavische landen een heel stuk verder."

Op het vlak van bewustwording en informatie zet België wel enkele stappen. “Vaak zijn brochures en infosessies van leveranciers genoeg om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends. In vergelijking met 5 of 10 jaar terug is vooral de bewustwording sterk gewijzigd. De struikelblokken in deze zijn: prijs betaalbaar houden en de eindconsument ook kunnen overtuigen zonder rechtstreeks contact, dus via catalogi en webshops."

WORKPLACE 2025

De fysieke werkplek zoals we die vandaag kennen, zal er volgens een studie in 2025 compleet anders uitzien. Millennials, die het straks voor het zeggen krijgen in het bedrijfsleven, zullen op zoek gaan naar een betere balans tussen werk en privé en meer aandacht hebben voor gezond werken. Doordat veel mensen geen vaste werkplaats zullen hebben, zullen de kantoorruimtes krimpen. Ruimtes zullen worden ingevuld naar de noden van dat moment met veel aandacht voor 'groen'. Uit onderzoek van de Harvard University blijkt namelijk dat groen-gecertificeerde kantoren 26% aantrekkelijker zijn en dat het ziekteverzuim er 30% lager ligt. Slaap- en rustruimtes en ergonomisch meubilair moeten ervoor zorgen dat de werknemer fris en gemotiveerd naar huis kan vertrekken.

Bron: Workplace 2025, PAC Market Study - Pierre Audin Consultancy & Fujitsu